اولین کنفرانس عصر انفجار تکنولوژی: هوش مصنوعی تحولی در صنعت، تجارت و زنجیره تامین

کمیته اجرایی

عطا سیدبادامی

مدیر انفورماتیک

جناب آقای سیدبادامی با سابقه 8 سال فعالیت در حوزه انفورماتیک و سابقه درخشان در طراحی و توسعه وب سایت، به عنوان یکی از ارکان اصلی این کنفرانس، نقشی کلیدی در برگزاری هرچه بهتر این رویداد علمی ایفا خواهند کرد.